Το σχολείο μας

Διευθύντρια: Παναγιώτα Κοντοχρήστου Α' τάξη: Δέσποινα Κυπριώτη Β' τάξη: Σπυρίδων Τάκος Γ' τάξη: Ελένη Μπουρτζή Δ' τάξη: Χρυσούλα Πατσιλή Ε' τάξη: Αναστασία Δημουλά ΣΤ' τάξη: Αλίκη Σάρρου Αγγλικά: Ειρήνη Μερτζανίδου Φυσική Αγωγή: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος Τμήμα Ένταξης: Ευγενία- Μαρίνα Λιαπή Παράλληλη Στήριξη: Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου ΤΠΕ: Μελπομένη Μασούρα

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου Ονομασία σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου Κωδικός: 9350045 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατητήρι, Τ.Κ. 370056, Αλόννησος Τηλέφωνο: 2424065215 Email: mail@dim-alonn.mag.sch.gr Ιστοσελίδα: dimotikoalonnisou.blogspot.gr Αριθμός μαθητών/τριών: 96 Αριθμός τμημάτων: 6 πρωινού προγράμματος, 1 Τμήματος Ένταξης, 1 πρωινής υποδοχής, 1 ολοήμερου προγράμματος. Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας: 13 Παρατηρήσεις: Το Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου βρίσκεται στο Πατητήρι Αλοννήσου και σε αυτό υπηρέτησαν τη σχολική χρονιά 2021-2022 13 εκπαιδευτικοί, 11 γυναίκες και 2 άντρες. Ως προς τις ειδικότητες υπηρέτησαν: ΠΕ70: 7 ΠΕ70.50: 2 (1 ως Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση σε μαθητή, 1 στο Τμήμα Ένταξης) ΠΕ06: 1 ΠΕ05: 1 (Ανάθεση από Γυμνάσιο/Λ.Τ. Αλοννήσου για 4 ώρες) ΠΕ11: 1 ΠΕ86: 1 (Ανάθεση από Γυμνάσιο/Λ.Τ. Αλοννήσου για 6 ώρες). Από αυτούς 4 ανήκαν οργανικά στο σχολείο, 1 επί θητεία (Δ/ντρια) και 8 ήταν αναπληρωτές/αναπλήρώτριες. Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου είναι αποδεδειγμένα γνώστες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, η πλειοψηφία των οποίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γενικότερα επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων. Η αντιστοιχία επιστημονικήςπαιδαγωγικής κατάρτισης και εμπειρίας των εκπαιδευτικών και των απαιτήσεων του προγράμαμτος σπουδών κρίνεται εξαιρετική. Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας προέρχεται κυρίως από οικογένειες με μέσο οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Το ένα τρίτο του μαθητικού δυναμικού είναι αλλοδαποί μαθητές/τριες. Η πλειοψηφία των γονέων/κηδεμόνων ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των παιδιών τους και για τον λόγο αυτόν σαφής είναι η δυνατότητα των μαθητών/τριών να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση και την κοινωνικοποίησή τους. Στη σχολική μας μονάδα το σχολικό έτος 2021-2022 λειτούργησαν 6 τμήματα γενικής παιδείας (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ), τμήματα ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά), τμήμα ένταξης, τμήμα πρωινής υποδοχής, τμήμα ολοήμερου προγράμματος καθώς και τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Η κτιριακή υποδομή της σχολικής μονάδας χαρακτηρίζεται επαρκής και ικανοποιητική και αποτελείται από τρία κτίρια και ένα μεγάλο προαύλιο με γήπεδο ποδοσφαιρου, γήπεδο μπάσκετ και χώρους για ελεύθερο παιχνίδι. Ένα από τα τρία κτίρια παραδόθηκε το 2019 και απαρτίζεται από αίθουσα εκδηλώσεων , βιβλιοθήκη, εργαστήριο υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένο,, εργαστήριο φυσικοχημείας, αίθουσα ξένων γλωσσών, αίθουσα τμήματος ένταξης, γραφείο διευθυντή και αίθουσα διδασκαλίας. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν υπολογιστή, διαδραστικό πίνακα, προτζέκτορα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το όραμα της σχολικής μονάδας είναι ένα σχολείο με περιβαλλοντική συνείδηση, ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία που συνεργάζεται με άλλα σχολεία, με φορείς της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας, ένα σχολείο της προσφοράς και της αλληλεγγύης που ενθαρρύνει την νέα γενιά να αποδίδει τον απαιτούμενο σεβασμό προς το περιβάλλον και τη ζωή γενικότερα και ευαισθητοποιεί μικρούς και μεγάλους για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Το σχολείο το σχολικό έτος 2021-2022 ανταποκρίθηκε στον θεσμικό του ρόλο και στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτόν. Ειδικότερα, ανταποκρίθηκε πλήρως στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής και της επιδημικής κρίσης λειτουργώντας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID19 και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και για τη μείωση της διασποράς του ιού. Επίσης, το Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε διαγωνισμούς επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Τεκμήρια αποτελούν τα παρακάτω : Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων. Βιβλίο Πράξεων Δ/ντή , Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Αρχείο Σχολείου, Ιστοσελίδα σχολείου, Αλληλογραφία σχολείου, προσωπικό αρχείο εκπαιδευτικού προσωπικού, myschool, φύλλα ελέγχου, απουσιολόγια. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Θετικά σημεία Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Κατάλληλη αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής του σχολείου στη διδασκαλία. Ανάληψη δράσεων και εφαρμογή σχολικών δραστηριοτήτων για ενημέρωση και πρόληψη του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ενασχόληση με ομίλους, συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, διδακτικές επισκέψεις και σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις. Πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής . Στελέχωση τμηματος ένταξης. Διάχυση πρακτικών. Συνεργασία με άλλα σχολεία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δράσεις μετάβασης από τη μία σχολική βαθμίδα στην επόμενη. Σχέδια δράσης. Συνεπής και συστηματική φοίτηση των μαθητών/τριών. Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής μέσα από δράσεις, προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργία του σχολέιου και ενέργειες διασφάλιαής του. Υλοποίηση δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποιηση των μαθητών/τριών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας για καίρια θέματα της εποχής (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, ψυχικής υγείας, κ.α. ). Διασφάλιση συνεπούς και συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τον Σύλλογο Γονέων. Σημεία προς βελτίωση Στελέχωση ΕΔΥ σχολικής μονάδας με σχολικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Αυξημένη επιτήρηση των μαθητών/τριών στα διαλείμματα από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. Περισσότερες δράσεις και προγράμματα πρόληψης και αποτροπής συγκρούσεων σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς που υλοποιούν προγράμματα καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικων δεξιοτήτων για την πρόληψη και την διαχείριση παραβατικών συμπεριφορών. Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τιρών μέσα από προγράμματα παρέμβσσης και δραστηριότητες διαχείρισης συγκρούσεων. Προσπάθεια σύνδεσης των σχολικών διαγωνισμών και και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δράσεων με την τοπική κοινωνία. Ενίσχυση συνεργασίας με μαθητές/τριες άλλων σχολείων. Αύξηση συμμετοχής των γονέων σε δράσεις του σχολείου και ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στα προβλήματα του σχολείου. Διεξαγωγή επιμορφωτικών συνεδριάσεων. Διοικητική λειτουργία Θετικά σημεία Σαφής και συγκεκριμένη στοχοθεσία. Οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών και συλλογικών διαδικασιών. Διασφάλιση εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής μονάδας από όλα τα μέλη της. Κατάλληλη αξιοποίηση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους. Αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, των εξωτερικών χώρων και των ψηφιακών τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Συνεργασία σχολικής μονάδας με Σχολική Επιτροπή, Δήμο Αλοννήσου, τοπικούς φορείς, άλλα σχολεία της περιοχής, της Ελλάδας και του εξωτερικού, με οργανισμούς , εταιρείες και ιδρύματα για εκπόνηση δράσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε εκπαιδευτικά προγραμματα. Εξωστρέφεια και προβολή των δράσεων του σχολείου μέσω της ιστοσελίδας του και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένταξη της σχολικής μονάδας σε δίκτυα σχολείων. Σημεία προς βελτίωση Συνέχιση της συμμετοχής της σχολικής μονάδας σε δίκτυα σχολείων. Συνέχιση συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, άλλα σχολεία για δράσεις, διαγωνσιμούς, διάχυση πρακτικών και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενίσχυση εξωστρέφειας του σχολείου. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Θετικά σημεία Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν αμείωτο ενδιαφέρον για την επαγγελματική ανάπτυξη τους, εκφράζουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και ανησυχίες, συμμετέχουν σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνες και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οργανώνουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν επιμορφώσεις σύμφωνα με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, επιζητούν την προσωπική βελτίωση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη συμμετέχοντας σε σεμινάρια και προγράμματα, συνεργάζονται μεταξύ τους τακτικά για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών για το εκπαιδευτικό έργο, για παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, για υλοποίηση δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σημεία προς βελτίωση Μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή σε αυτά. Αξιοποίηση των γνώσεων και των εξειδικεύσεων των εκπαιδευτικώ στις ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις του σχολείου. Διαμόρφωση της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής μάθησης. Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λειτουργία Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 1 Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών Λειτουργία Διοικητική λειτουργία Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 1 Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Σχολείο και κοινότητα Λειτουργία Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 1 Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Παρατηρήσεις / Σχόλια Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων Σχολείο και κοινότητα : Ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου, του νηπιαγωγείου, αλλά και στους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση των δράσεων σχετικά με την ανακύκλωση και τον καθαρισμό παραλιών. Συνεργασία σχολικής μονάδας με άλλα σχολεία και σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για συμμετοχή τους σε δράσεις. Παραγωγή και προβολή πλούσιου υλικού με φωτογραφίες των δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα του σχολείου Διάχυση των πρακτικών και των δράσεων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ικανοί σε μεγάλο βαθμό να αναγνωρίζουν τα είδη των συγκρούσεων και να εντοπίζουν καταστάσεις και περιστατικά συγκρούσεων στη σχολική ζωή. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πιο σίγουροι και πιο έτοιμοι στην αντιμετώπιση και διαχείριση μελοντικών συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα. Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων κι στρατηγικών για τη διαχείριση συγκρούσεων. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών: Ολική συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες. Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας ανάμεσα στους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Συνεργασία με τους εφημερεύοντες για την υλοποίηση της δράσης. Διατήρηση ημερολογίου καταγραφής των περιστατικών ως εργαλείο διεξαγωγής συμπερασμάτων. Απόκτηση τεχνικών από τους μαθητές/τριες για επίλυση των συγκρούσεών τους. Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν Σχολείο και κοινότητα : Οι πιο σημαντικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της δράσης είχαν να κάνουν με τις κοινωνικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Η εμφάνιση κρουσμάτων COVID19, τόσο σε μαθητές/τριες όσο και σε εκπαιδευτικούς της ομάδας μας, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι ενέργειες που είχαν σχεδιαστεί και να μειωθεί ο αριθμός των συναντήσεων με τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες, τόσο σε τοπικό, εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών: Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίσε η ομάδα δράσης ήταν ότι κατά τη διάρκεια της εφημερίας δεν μπορούσαν να είναι παρούσες σε κάθε περιστατικό σύγκρουσης με αποτέλεσμα να μην εχουν την άμεση καταγραφή των αντιδράσεων των μαθητών/τριών. Επίσης, δεν έγινε εφικτή η συνεργασία με την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας Αλοννήσου. Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά). Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις Θέμα 1 Άξονας Σχολείο και κοινότητα Ειδικότερο Θέμα Επιμορφωτική συνάντηση σχετικά με τις ΤΠΕ στο σχολείο . Ενδοσχολική επιμόρφωση αναφορικά με τις δυνατότητες της ιστοσελίδας του σχολείου για την καλύτερη αξιοποίησή της από τους/τις εκπαιδευτικούς. Θέμα 2 Άξονας Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Ειδικότερο Θέμα Δεξιότητες και στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα. Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική τάξη. Θέμα 3 Άξονας Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών Ειδικότερο Θέμα Ενημέρωση και βιωματικά σεμινάρια από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό για τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/τριών.

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έπαινος Συμμετοχής Απονέμουμε έπαινο στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2022. Με τη συμμετοχή αυτή το σχολείο σας εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιούνιος 2022 Χρυσούλα Εξάρχου Πρόεδρος QualityNet Foundation

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022


 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Β' ΤΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  


Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' τάξης στα πλαίσια των σχεδίων δράσεων της σχολικής μονάδας και στον άξονα που αφορά τη συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες συνεργάστηκαν καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τους μαθητές και τις μαθήτριες του νηπιαγωγείου Αλοννήσου σε περιβαλλοντικές δράσεις και σε δράσεις ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

 Στα πλαίσια των δράσεων οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' τάξης κατασκεύασαν με ανακυκλώσιμα υλικά μουσικά όργανα και ζωγράφισαν για την σημασία της ανακύκλωσης, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου έφτιαξαν χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά πολλές ευφάνταστες κατασκευές όπως πλυντήριο, υπολογιστή, αυτοκίνητο, κ.α. Όλες οι κατασκευές των παιδιών παρουσιάστηκαν σε έκθεση στον χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία ήταν ανοιχτή να την επισκεφτούν γονείς και μαθητές /τριες άλλων τάξεων. 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Αθλητικές εκδηλώσεις για τη λήξη της σχολικής χρονιάς  


Στις 14 Ιουνίου 2022 που ήταν και η τελευταία μέρα πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας πήραν μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις, σκυταλοδρομίες, παιχνίδια και αγώνες μπάσκετ. Τα παιδιά απόλαυσαν όλα τα παιχνίδια, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έπαιξαν με ενθουσιασμό και χαρά.