Το σχολείο μας

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :
Διευθύντρια :Κοντοχρήστου Παναγιώτα ,
A' τάξη: Ελένη Τορνικίδου,
Β' τάξη: Χρυσοβαλάντης Χολίδης,
Γ' τάξη: Σπυρίδων Τάκος,
Δ' τάξη: Χρυσούλα Μέμου,
Ε' τάξη: Πηνeλόπη Μανέτα,
ΣΤ' τάξη: Αθανάσιος Μπουκουβάλας ,
Αγγλικά: Μερτζανίδου Ειρήνη,
Γυμναστική : Καπελιάνης Χρήστος,
Τμήμα Ένταξης: Σαββίδου Νικολέτα
Γαλλικά: Ψαρά Μίτση
ΤΠΕ: Νταμπαλέτσιου Αικατερίνη

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερευνητικό Εργαστήριο "George D. Behrakis Research Lab-Hellenic Cancer Society", στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος "Παιδεία για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα-ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ", διοργανώνει τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα "Παθητικό Κάπνισμα" για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε' και ΣΤ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων, της Α',Β', Γ' τάξης των Γυμνασίων και της Α' τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 Οι μαθητές του Δημοτικού καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα».
Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας στην περιπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει χωριστά το δικό του έργο (ατομική συμμετοχή). Τα έργα όλων των μαθητών θα αποσταλούν απευθείας στην Επιτροπή του διαγωνισμού χωρίς ευθύνη και εμπλική του Διευθυντή και του Διδακτικού Προσωπικού.
Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων ζωγραφικής είναι η 10η Νοεμβρίου 2016.
Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@researchlab.gr. Το email να έχει ως θέμα «Για τον 4ο ΠΜΔΕΚ»[1] και θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή και του υπευθύνου καθηγητή, τα στοιχεία του σχολείου και την δήλωση του κηδεμόνα, ότι αποδέχεται την συμμετοχή του μαθητή στον διαγωνισμό και ότι επιθυμεί ή όχι, να χρησιμοποιηθούν τα έργα στο μέλλον σε εκστρατείες ελέγχου του καπνίσματος στην Ελλάδα. (Βλέπε επισυναπτόμενα)
Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από κριτική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα επιλέξει γραπτά κείμενα (επιστολή ή γράμμα) και τα έργα ζωγραφικής που θα βραβευτούν καθώς και εκείνα που θα εκτεθούν στο χώρο του συνεδρίου. 
 Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου  2016 στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου για τον Έλεγχο του καπνίσματος το οποίο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας "Νόησις".

Για τους νικητές από σχολεία εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και 1 διανυκτέρευσης (εφόσον είναι αναγκαίο), του μαθητή και ενός συνοδού  καθηγητή ή κηδεμόνα, ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους και να παραστούν στην απονομή των βραβείων.Τα βραβεία θα είναι τρία για κάθε τάξη της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε’ και Στ’ Δημοτικού), σύνολο έξι βραβεία. Τρία για κάθε τάξη του Γυμνασίου (σύνολο εννέα βραβεία) και τρία για την Α’ Λυκείου. 


1η θέση:               Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ.
2η θέση:               Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 50 ευρώ.
3η θέση:               Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου και αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) για τον νικητή.
Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στο Ερευνητικό Εργαστήριο "George D. Behrakis Research Lab-Hellenic Cancer Society"  (Δορυλαίου 8, Αθήνα, τηλ επικοινωνίας: 210-6470056, κα Σουμελίδου, email: info@researchlab.gr).  1. Δήλωση συμμετοχής μαθητή
Στοιχεία μαθητή
Όνομα:          …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Επώνυμο:     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Ημερομηνία γεννήσεως:      ………………………………………………………
Τάξη:     ………………………………………………………      Τμήμα:      …………………………………………………………………….……

Τίτλος έργου:


Στοιχεία υπεύθυνου εκπαιδευτικού (Σε περίπτωση που συνοδεύει βραβευμένο μαθητή)
Όνομα:                   …………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Επώνυμο:              ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ειδικότητα:           ………………………………………………………
Τηλέφωνο:            ………………………………………………………
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:     ………………………………………………………………………………………………


Στοιχεία σχολείου
Σχολείο:                 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:           …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο:            ………………………………………………………
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:     …………………………………………………………………………………………..……


Δήλωση κηδεμόνα
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η  ……………………………………………………………………………………….. δηλώνω ότι επιτρέπω στον/-η ………………………………………………………………………………., του οποίου έχω την κηδεμονία, να λάβει μέρος στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος. Ως εκ τούτου, επιτρέπω την παρουσίαση του έργου του, των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο και σχολείο στο οποίο φοιτά) και του σχετικού με το διαγωνισμό υλικού σε όλα τα μέσα τα οποία σχετίζονται με το διαγωνισμό. Επιπλέον, δηλώνω ότι τα έργα του παραπάνω μαθητή αποτελούν πρωτότυπη εργασία και δεν περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. Αποδέχομαι δε, ότι αν υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη και έχει το δικαίωμα αποκλεισμού της παρούσας συμμετοχής.
                                                                                                                                            
Συμπληρωματική δήλωση του μαθητή:
Θα επιθυμούσα τα έργα με τα οποία συμμετέχω στο διαγωνισμό να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σε εκστρατείες ελέγχου του καπνίσματος στην Ελλάδα. 
ΝΑΙ                                                                                                         ΟΧΙ
                                                                                                                                                        
  Ο/η υπογράφων/-ουσα

………………………………………………
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου